LEA wyposażona została w narzędzia do realizacji usług serwisowych, helpdesku, itp. Narzędzia realizują proces, na który składa się:

  • przyjęcie zgłoszenia,
  • zaplanowanie realizacji usługi w czasie i przypisanie pracownika(ów),
  • udostępnienie pracownikowi zasobów niezbędnych do realizacji usługi,
  • zakończenie (wraz z raportem) realizacji usługi i jednoczesne odebranie dostępu do zasobów
  • rozliczenie usługi zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami zlecenia: usługa płatna (ryczałtowa, rozliczana zgodnie z poświęconym czasem, itp.), lub bezpłatna.

Udostępnienie zasobów jest związane z dostępnością modułu sejf, który pozwala na przechowywanie w zaszyfrowanej formie danych wrażliwych należących do kontrahentów (haseł, dostępów, itp.). Dostęp do tych danych posiadają jedynie uprawnione osoby zarządzające. Na czas realizacji usługi serwisowej system udostępnia właściwemu serwisantowi odpowiednie rekordy modułu sejf, a zaraz po zakończeniu realizacji usługi dostęp jest mu zabierany.

Taka konstrukcja systemu jest odpowiedzią systemu LEA na problemy z wyciekiem informacji przy dużej rotacji pracowników, w szczególności serwisowych.

Jak zabezpieczyć dane wrażliwe przed nieuczciwymi pracownikami