Na bazie systemu LEA zbudowaliśmy zintegrowany system do zarządzania firmą pożyczkową, oraz funduszem pożyczkowym. System obsługuje proces przyjmowania wniosków o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami, wspiera prowadzenie analizy wniosków w oparciu o rozbudowany zestaw wskaźników finansowych, umożliwia obsługę zabezpieczeń dla pożyczek, obsługuje proces decyzyjny o udzielenie pożyczki przez komitet, aby w efekcie końcowym stworzyć automatycznie generowaną umowę pożyczki. W dalszej części aplikacja wspiera bieżącą obsługę pożyczek, umożliwia kontrolę terminowości spłat, wspiera komunikację z klientami, aż wreszcie ułatwia windykację. System posiada także narzędzia ułatwiające realizację raportów, w szczególności raportowanie do zewnętrznych podmiotów (menadżerów). Obsługuje także przebieg korespondencji wewnątrz firmy i archiwizację dokumentów fizycznych.

System automatyzuje większość operacji realizowanych przez pracowników firmy, ułatwia i przyspiesza realizację powtarzalnych czynności. Wprowadzone zostały mechanizmy automatyzacji rozpoznawania i dygitalizacji korespondencji przychodzącej dzięki obsłudze mechanizmów OCR. Wykonane zostały mechanizmy umożliwiające pełną obsługę kodów kreskowych, co ułatwia jednoznaczną identyfikację dokumentów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwa jest całkowita (lub znaczna) rezygnacja z obsługi fizycznych dokumentów – obieg dokumentów wewnątrz organizacji odbywa się wyłącznie elektronicznie, a dokumenty papierowe po ich dygitalizacji, trafiają do archiwum.

System może współpracować z kontrolerem domeny (ActiveDirectory), przejmując konta użytkowników bezpośrednio z serwera nadrzędnego, lub być od niego niezależny.