Zarządzanie projektami to narzędzie do tworzenia harmonogramu prac w celu realizacji projektów: umożliwia tworzenie zadań, grupowanie ich w kamienie milowe, oraz pozwala odnotowywać stopień realizacji poszczególnych zadań przez przydzielonych pracowników. Moduł ten umożliwia automatyczne wygenerowanie raportu z kosztu realizowanego projektu w oparciu o czas pracy poszczególnych pracowników, o ile w module Zarządzanie użytkownikami zostanie przypisany im koszt roboczogodziny.