W naszej ofercie posiadamy zestaw narzędzi, które pozwalają na dokonanie pomiarów zajętości miejsc parkingowych. Jest to system doskonale sprawdzający się w inwentaryzowanych obszarach miejskich gdzie istnieje potrzeba planowania rozwiązań z zakresu inżynierii drogowej np. w celach wprowadzanie Stref Płatnego Parkowania lub ograniczenia dostępu do zespołu ulic, fragmentów miejskich. W skład całości wchodzi aplikacja mobilna, oraz system zarządzania i monitoringu dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Procedura pomiarowa polega na wykonaniu kolejnych zdjęć tablic rejestracyjnych pojazdów zaparkowanych w badanej strefie. Zdjęcia te są automatycznie przetwarzane i na podstawie mechanizmów sztucznej inteligencji rozpoznawany jest numer rejestracyjny pojazdu, który wraz ze znacznikami geolokalizacji (GPS) i czasu trafiają do serwera. Serwer przetwarza te dane i prezentuje je operatorowi w postaci tabelarycznych wyników publikowanych na bieżąco (w czasie rzeczywistym), oraz w postaci znaczników pomiarów umiejscowionych na mapie. Użytkownik ma dostęp on-line do zbieranych danych oraz może śledzić postępy w pomiarach.

Szczegóły procedury pomiarowej, prezentacji wyników, oraz realizacji dodatkowych zadań są możliwe do uzgodnienia z Klientem na etapie realizacji usługi lub wdrożenia całościowego rozwiązania w organizacji Klienta.

W ramach współpracy z klientem jesteśmy w stanie zarówno dostarczyć licencję oprogramowania do dowolnego wykorzystania w jego organizacji, jak również dostarczyć  urządzenia (telefony) niezbędne do realizacji badania, a także zorganizować całość procedury pomiarowej.