Wraz z zespołem geografów z Wydziału Nauk o Ziemi toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zbudowaliśmy aplikację atlasu geograficznego województwa kujawsko-pomorskiego. System ten to innowacyjne rozwiązanie internetowe prezentujące zjawiska i zagadnienia zachodzące na terenie województwa w postaci wektorowych, interaktywnych map. W wyniku prac zespołów badawczych powstało ponad 360 planszy, które pogrupowane zostały w 6 kategorii tematycznych. Mapy te zostały przygotowane z należytą starannością i dbałością o ich warstwę merytoryczną i wszystkie umieszczono w aplikacji dostępnej na stronie http://atlas.kujawsko-pomorskie.pl/

Całość aplikacji została oparta o silnik systemu LEA, dzięki czemu jest wydajnym i skalowalnym rozwiązaniem umożliwiającym zarówno łatwe i szybkie korzystanie z aplikacji jak i jej przyszły rozwój.